Wie geeft de trainingen?

Willem van Ineveld

Willem gaat op z’n 15e jaar naar de fabriek en leert pas na vele jaren bij zijn leraren de doem en kracht van emoties. Zijn eerste leraar is Bruno Hussar in Neve Shalom (Israel); een settlement voor Joden, Arabieren en Christenen. Onderwijs en wederzijds begrip realiseren daar een kiem van vrede. Na terugkomst in Nederland stapt Willem op de Magic Bus naar India om daar te werken in Nirmal Hriday in Calcuttah, bij Mother Theresa. Zij en Sister Luke ontsluiten voor hem de wereld van stervenden en hun emoties. Een intense periode. Vervolgens is Willem jarenlang woedend. Hij gaat studeren aan de Mikojel Nijmegen waardoor alles wat in perspectief komt. Politiek engagement brengt hem in contact met mensen die vaak even boos zijn als de mensen die zij denken te moeten bestrijden. Dat pad is voor Willem heilloos. Zijn woede blijft. Tot hij in aanraking komt met de onvoorspelbare Veeresh van de Humaniversity die hem gidst in de diepere lagen van eigen emoties. Willem komt thuis. Als trainer van o.a. de Aum – een 12-delige Reis door Emoties – traint Willem nu decennia lang groepen en hun emoties. Daarnaast adviseert hij reeds 20 jaar organisaties over verzuim en vitaliteit.

Willem heeft een partner, is vader van twee zonen en heeft een kleinzoon.

Een jaar geleden richt hij Emotional Fitness op: een no nonsens benadering, gericht op de kracht van emoties in het dagelijkse leven, voor gewone mensen, in bedrijven en teams.

Wat beleef je bij ons?

Wij trainen deelnemers om bewust emoties te ervaren. De training is in een veilige groep. Afhankelijk van wat mensen willen, durven en aankunnen, gidsen wij je door een innerlijke wereld die zijn weerga niet kent. Jóuw wereld. En neem van ons aan: jouw innerlijke wereld is vol mogelijkheden, authentiek en intens krachtig. Die innerlijke wereld is jouw thuis. Bij ons zijn emoties de deur om thuis te komen in jezelf. Wees welkom.

Emotional Fitness kent verschillende fasen:

  1. Het taboe doorbreken
  2. De opluchting
  3. Het spelen met emoties
  4. Beleef de kracht van emoties

Een training om bewust emoties te ervaren doe je in een veilige groep. Er zijn heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat het niet te lang of te kort duurt, het geluid niet te hard is, dat iedereen alleen met het eigen proces bezig is, etc. Veiligheid gaat tevens over innerlijke veiligheid: wij spreken je aan op je eigen kracht, op het deel van jou dat kerngezond is.

Na aanmelding voor een van onze trainingen is er voorafgaand een korte (telefonische) kennismaking – niet bij Dance en Nadabrahma. De intensiteit en vorm van onze trainingen worden bepaald door vraag en spankracht van deelnemers. Alles wat binnen de groep gebeurt is vertrouwelijk en wordt niet buiten de groep besproken.

Voor wie zijn onze trainingen?

Word je blij van de informatie die je op deze website leest? Op de pagina Emoties leer je meer over waarom je met emoties aan de slag zou gaan en hoe het je verrijken kan. Op de pagina Aanbod staan onze verschillende trainingen omschreven. We willen je hier graag ook bewust maken van het volgende.

Deze trainingen zijn geen vervanger van psychologische of vergelijkbare ondersteuning. Mentale beperkingen en/of een (gewenst) psychologisch behandeltraject zijn contra-indicaties. Wanneer er een trauma in je sluimert, of je zit midden in een tumultueuze fase in je leven, kunnen de trainingen voor jou te heftig zijn. Deelname aan een van deze trainingen kan in dat geval alleen na instemming van je behandelaar. Verslavingen en zelfverdoving zoals regelmatig gebruik van alcohol, drugs en sommige medicijnen laten je de trainingen te heftig ervaren; dat is niet fijn voor jou en voor anderen. Niet meedoen dus. We behouden ons het recht voor om deelnemers zonder opgave van reden niet toe te laten c.q. uit een training te verwijderen. Wanneer er behoefte is aan emotiewerk op therapeutisch niveau, kunnen we je verwijzen. Fysieke beperkingen zijn normaliter geen belemmering.

Deelname is nooit verplicht, ook niet wanneer anderen daarop aandringen. Wij zijn geen psycholoog, noch arts noch helderziende, ook niet hoogsensitief o.i.d. Wij zijn trainer.